ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Τα νέα πακέτα τσιγάρων, που ήδη κυκλοφορούν αλλά ακόμη δεν έχουν αντικαταστήσει πλήρως τα παλιά, δεν αναγράφουν πια τις περιεκτικότητες σε πίσσα και νικοτίνη. Το ιστολόγιο καλεί τους αναγνώστες να μας ενημερώσουν για τις περιεκτικότητες όποιας μάρκας γνωρίζουν, με σχόλιο στην οικεία ανάρτηση. Η σημαντική αυτή πληροφορία θα ενσωματωθεί στο κυρίως κείμενο της ανάρτησης.

Ευχαριστούμε.

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

ΤΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

Προτείνω σ' αυτή την ανάρτηση να συγκεντρώνονται, στα σχόλια, όλες οι συζητήσεις του τύπου «τι τσιγάρα προτείνετε να πάρω από την τάδε χώρα». Μέχρι τώρα, ελλείψει ειδικού χώρου, πολλές τέτοιες συζητήσεις είναι σκόρπιες σε άλλα θέματα. Συγκεντρώνοντάς τις, θα μπορεί όποιος ψάχνει τις μάρκες κάποιας χώρας να βρει αν η ερώτησή του έχει ξανατεθεί και αν υπάρχουν απαντήσεις.